ชาวพุทธไทยในประเทศญี่ปุ่นร่วมบุญตักบาตรต้อนรับฤดูซากุระผลิบาน พร้อมทอดผ้าป่าฉลอง 24 ปี วัดพระธรรมกายโอซาก้า

      วันที่ 3 เมษายน 2567 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส, ดร. ผู้อำนวยการสำนักสื่อสาร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยว่า พุทธศาสนิกชนที่ประเทศญี่ปุ่นร่วมบุญตักบาตรต้อนรับฤดูซากุระผลิบาน และร่วมพิธีทอดผ้าป่าฉลอง 24 ปี วัดพระธรรมกายโอซาก้า เขตอาซาฮิ จังหวัดโอซากะ ประเทศญี่ปุ่น 

     บรรยากาศที่วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีตักบาตรพระ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา โดยมีพระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย และผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย และคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายโอซาก้า รวม 11 รูป มาเป็นเนื้อนาบุญ มีสาธุชนทั้งชาวไทย และชาวท้องถิ่นร่วมพิธี ทามกลางดอกซากุระเบ่งบาน ณ สวนซากุระโนมิยะ เคมะบาชิ วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 

    พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าวว่า วัดพระธรรมกายโอซาก้า ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 โดยปีนี้ครบ 24 ปีแล้ว ซึ่งได้จัดพิธีตักบาตรกลางสวนซากุระมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูซากุระผลิบาน สาธุชนที่มาร่วมพิธีตักบาตรทั้งชาวไทยและญี่ปุ่น ก็ได้สั่งสมบุญทั้งทาน ศีล ภาวนา ด้วยความปลื้มปีติกันตลอดพิธี และในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2567 ก็จะมีพิธีทอดผ้าฉลองวัด 24 ปี วัดพระธรรมกายโอซาก้า อีกด้วย.

ข่าว อนุธิดา ศิริบำรุง

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING